HAAGEN = LION

Haagen Fire Training Products (NL) z letom 1986 prične s proizvodnjo generatorjev dima, v letu 2011 se Haagen FTP pridruži podjetju BullEx (ZDA), z zelo uspešno noviteto in sicer laserskim simulatorjem požara BullsEye. V letu 2012 se Haagen ter BullEx pridružita skupini Lion, ki je pokrivala širši segment, predvsem na trgih v ZDA. V letu 2019 se Lion Group transformira in nastane globalna znamka Lion ter s tem ukinitev znamk Haagen FTP in BullEx. Lion EMEA prevzame segment predhodnika Haagen FTP, ki pokriva simulatorje ter sisteme za usposabljanja.

ZAKAJ LION?

LION je dovolj velik za izvedbo tudi največjih projektov vendar dovolj skrben, da ni pozabil na slehernega posredovalca in gasilca, ki uporablja naše simulatorje, s pomočjo katerih se usposabljanje dvigne na višji raven in izvede še bolj realistično, predvsem pa je zelo velik poudarek na varnosti tečajnikov in seveda inštruktorjev.

LION je največji dobavitelj opreme za usposabljanje in opremljanje izobraževalnih centrov za prve posredovalce. Naredili so večino največjih izobraževalnih centrov za prve posredovalce na svetu.

Oddelek »Custom build« skrbi, da je izvedba večjih projektov, ki so narejenih po zahtevah stranke, izvedena strokovno in v dobrobit stranke, z najboljšimi možnimi rešitvami ter cenovno še vedno sprejemljivimi rešitvami.

LION EMEA PONUJA RAZLIČNE TEHNOLOGIJE USPOSABLJANJA

  • generatorje dima
  • manjše simulatorje in simulacijske lutke
  • simulacijska orodja za usposabljanje
  • simulatorje za gašenje na bazi digitalne tehnologije, gorenja trdnih ali plinastih snovi
  • plinske simulatorje
  • simulatorje za nevarne snovi
  • USAR sisteme
  • kontejnerske sisteme usposabljanja
  • simulatorje za letališča kot so helikopter, letalo ali posamezni segmenti letala (krilo, motor, pristajalno kolo …).

BULLSEYE IN ATTACK SIMULATORJA

Digitalna simulatorja BullsEye in Attack sta odlični orodji za izvedbo usposabljanja gašenja začetnih požarov z ročnimi gasilnimi aparati.

Najnovejši trendi, zahteve po čistem okolju, varnostni in zdravju pri delu, zaščiti inštruktorjev pred izpostavljenosti nevarnim produktom gorenja ter mednarodnih zahtevah so botrovali k razvitju čiste tehnologije usposabljanja in ravno Lion EMEA je pionir na tem področju.

Če pogledamo prodajo na posamezni artikel iz portfolija Haagen FTP-ja oz. Lion-a je ravno BullsEye najbolj prodani artikel. Na našem področju je bilo največ prodanih na tržišču Slovenije in Srbije in sicer naftnim, telekomunikacijskim, trgovskim podjetjem, bolnišnicam in podobnim ustanovam. Z izvedbo teoretičnih in predvsem praktičnih usposabljanj pa smo usposobi še veliko širši krog oseb, vse od mladine, občanov, šol, fakultet, zdravstvenih ustanov, domov za ostarele, ministerstev, naftnih podjetij, letalske družbe, kulturnih ustanov in podobnih podjetij.

SMART SIMULATORJI

»Smart« simulatorji so namenjeni predvsem za izvedbo usposabljanja na področju nevarnih snovi, eksplozijskih con, izvajanja evakuacije in podobnih segmentov.

S pomočjo simulatorjev lahko predavatelj tečajnikom vizuelno in praktično prikaže ter razloži različne vidike s katerimi se gasilci srečujejo pri posredovanjih.

LUTKE ZA USPOSABLJANJE

Celovit program vadbenih lutk omogoča izvedbo realistične in izzivalne vadbe. Narejene so iz zelo odpornega materiala, ki je dovolj močan, da zadošča standardom za dinamično vadbo gasilskih enot.

Lutke so različnih oblik, dolžin, obtežitve ter namembnosti. Narejene so iz materiala, ki je odporen na obrabo. Lutke nimajo sklepov ali delov, ki jih lahko zlomite ali izgubite.

Poseben segment sta Termalna lutka, ki omogoča vadbo s pomočjo termalne kamere (grelni elementi v lutki so vidni s termalno kamero) ter Požarna lutka, ki jo namažemo s Fire gelom ter omogoča vadbo gašenja goreče osebe. 

PLINSKI SIMULATORJI POŽARA MAGNUM, PRESSURE VESSEL TANK, SPILL FIRE …

Magnum (Jumbo) je simulacijsko orodje, ki omogoča zelo intenzivno vadbo. Realistično gašenje požara z ročnimi gasilnimi aparati ali z gasilskimi cevmi. Z močjo 500 kW tečajniki občutijo seval­no toploto ognja in se naučijo pravilno pogasiti požar. Pametna kontrolna enota prekine dotok plina (propan) takoj, ko je požar pogašen. Močna konstrukcija in intenzivnost plamenov omogočata intenzivno vadbo gasilcem z ročnimi gasilnimi aparati ali cevmi. Omogoča uporabo dodatnih nastavkov, kot so električni motor, koš za smeti, računalniški monitor, LCD monitor, štedilnik, električna omarica…

Pressure Vessel Tank je mobilni simulator požara in puščanja tekočin, v obliki 200 litrskega rezervoarja. Primeren tako za letališke, industrijske in mestne gasilske enote. Štejemo ga pod simulatorje, ki so tretirani kot »fuel fat fire« ali »fire under pressure«, kar pomeni, da ustreza visokim zahtevam za usposabljanje letaliških gasilskih enot.

Spill fire je plinski simulator, podoben Magnum-u, vendar večje intenzitete ter večje površine požara.

Plinski simulatorji zajemajo širok segment simulatorjev in prihajajo v različnih oblikah, velikostih in namembnosti.

MOBILNI SIMULATORJI POŽARA

Spadajo v segment nevarnih snovi, večjih plinskhi simulatorjev, hotfire kontejnerjev in podobnih simulatorjev.

Večji simulatorji požara, nevarnih snovi, plinov, kletk za vadbo z dihalnimi aparati, utesnjenih prostorov in podobno. Možne so izvedbe vgradnje v objekte ali na podnožju kontejnerjev (abrol, prikolice ali v klasični ladijski kontejner). Simulatorji so lahko ali tipski (spremembe niso možne) ali pa se ga izdela po željah in zahtevah stranke.

Oddelek za »Custom build« stalno deluje na uvajanju novih tehnologih in prilagajanju zahtevam uporabnikov. Lion EMEA ima bogate izkušnje z izvedbo projektov in v preko 25 letih so zadostili zahtevam kupcev po celem svetu. 

NEVARNE SNOVI, NAFTNA, LADIJSKA IN DRUGA SPECIFIČNA INDUSTRIJA

Specifičen segment simulatorjev, ki pokrivajo vroči trening, puščanje tekočin snovi, plinov (dim), tesnilni program, search&rescue… Večinoma se simulator skonstruira glede na specifike dejavnosti stranke. Po večini so simulatorji kombinacija vročega treninga in nevarnih snovi (puščanje in tesnjenje).

SIMULATORJI ZA LETALSTVO, LETALIŠČA IN LETALSKE DRUŽBE

Groba razdelitev bi lahko bila po namembnosti za usposabljanje letaliških gasilcev ali posadke letala – tako imenovani Cabin crew simulatorji. 

Specializiran segment simulatorjev, ki si v veliki večini namenjeni specifikam usposabljanja za primer posredovanja ob letalskih nesrečah (letala, helikopterji). Vsi ustrezajo zahtevam nivoja usposabljanja, ki se tretira kot »fuel fat fire« ali »fire under pressure«. V ta segment spada tudi Pressure Vessel Tank.

POŽARNE HIŠE IN KONTEJNERSKI SISTEMI VROČEGA TRENINGA

Segment simulacijskih orodij, ki jih štejemo kot »custom build«, kar pomeni »po meri in željah naročnika«. Izvedba vse od izdelave načrtov, planiranja, do same izvedbe ter usposabljanja. Možnost je priprave / vgradnje na obstoječih objektih ali vključitev v fazi načrtovanja. Pod požarne hiše se štejejo tudi kontejnerske izvedbe le teh. Poseben segment so simulatorji, ki jih je možno transportirati na druge lokacije (Abrol / Rolo kontejner ali princip prikolice). V bistvu je vsaka posamezna požarna hiša svojevrstna, ker je prirejena zahtevam naročnika in specifikam namena oz. načina usposabljanja. Sistemi po večini delujejo na principu gorenja plina, možnost je pa tudi kombinacija z gorenjem trdih goriv.
Možnost različnih velikosti požarov in število le teh. Vse od osnovnega kurišča pa do več
požarov v različnih nivojih, širitvi požara med nadstropji ali simulacije požarnega preskoka. Izvedbe se lahko nadgrajujejo modularno na principu modul A (1 kontejner), B (2 kontejnerja, oblika L) in C (z več nadstropji). Z uporabo plina v primerjavi s trdimi gorivi ima inštruktor več možnosti nadzora nad intenziteto požara, širitvijo med požari in tudi večji nadzor nad varnostjo tečajnikov. Vgrajeni senzorji stalno spremljajo parametre ter morebitna pregrevanja oz. nevarnost kopičenja neizgoretega plina. Morebitne nevarnosti se stalno spremljajo preko grajenih različnih senzorjev, ki v primeru nevarnosti zaženejo »varni program« kar recimo pomeni zaustavitev scenarija, zaustavitev dotoka plina, zagon prezračevanja, prižiganje luči in podobno.

IZDELAVA TRENING CENTROV IN VEČJIH PROJEKTOV

Lion EMEA ima, s Haagen Fire Training Products (prejšnje ime), več kot 25 let bogatih izkušenj z izvedbo večjih projektov kot so požarne hiše, makete letal, industrijska postrojenja ali celotni izobraževalni centri. V kolikor bi na grobo pogledali 10 največji trening centrov na svetu, ki so namenjeni za usposabljanje gasilcev, jih je večji del izdelalo ravno podjetje Lion EMEA (Haagen FTP). Dva bolj odmevna projekta sta Izobraževalni center za gasilce v mestu Šanghaj, Kitajska ter Marine izobraževalni center v Queenslandu, Avstralija.  Definitivno spadata med najbolj moderne izobraževalne center ter hkrati tudi med največje.

NOVA TEHNOLOGIJA SEŽIGA DIMNIH PRODUKTOV GORENJA

State of the art sistem oz. najnovejša tehnologija pri usposabljanju je after burner sistem oz. izgorevanje dimnih produktov.

Če vzamemo primer Švedske le ta ne dovoljuje simulatorjev z gorenjem ogljikovodikov ali nevarnih snovi in zato je bilo potrebno razviti sistem, ki ne obremenjuje okolja z dimnimi izpusti nevarnih produktov gorenja. Med izvajanjem vročega treninga pri gorenju oglikovodikov in drugih dodanih snovi (umetne mase, lepila, barve…) nastajajo okolju škodljivi dimni produkti. V ta namen je na prezračevalnem delu vgrajen plinski sistem, ki s pomočjo propana, ali zemeljskega plina, sežge te odpadne oziroma dimne produkte gorenja. Rezultat ni v izpustu črnega gostega dima ampak skoraj nevidne para ter izpustov, ki so do  99,5% čisti. +

S tem sistemom se lahko HotFire trening izvajajo tudi v urbanih področjih.