HAAGEN = LION

Haagen (NL) z letom 1986 prične z proizvodnjo generatorjev dima, v letu 2011 se podjetju Haagen pridruži BullEx (ZDA) z laserskim simulatorjem požara BullsEye. V letu 2012 se Haagen ter BullEx pridružita skupini Lion, ki je pokrivala širši segment, predvsem na trgih v ZDA. Kot vodilni produkt so intervencijske obleke za gasilce ter operativna oblačila za policijo. V letu 2019 se Lion Group transformira in nastane globalna znamka Lion ter s tem ukinitev Haagen in BullEx znamk.

VIZIJA VARNOSTI

Vizija Varnosti je v letu 2010 postala ponovni zastopnik za podjetje Haagen Fire Training Products za področje celotne Jugoslavije. S tem je na naše tržišče vstopil tudi prvi digitalni simulator požara BullsEye, na katerem se je za gašenje začetnih požarov z ročnimi gasilnimi aparati usposobilo že kar zavidljivo število oseb, zaposlenih in gasilcev.

ZAKAJ LION?

LION je dovolj velik za izvedbo tudi največjih projektov vendar dovolj majhen, da skrbi da sleherni posredovalec in gasilec, ki uporablja našo opremo, dobi opremo in orodja, ki nudijo visok nivo varnosti ter predpripravo na posredovanje ob dogodkih.
LION je največji dobavitelj opreme za usposabljanje in izobraževalnih centrov za posredovalce. Naredili so vsaj tri največje izobraževalne centre za posredovalce na svetu.
Znotraj podjetja deluje tudi raziskovalna in izvedbena ekipa, ki skrbi, da so implementirane za stranko najbolj primerne in stroškovno sprejemljive ureditve.

KAJ PONUJA LION?

BULLSEYE IN ATTACK SIMULATORJA

Digitalna simulatorja BullsEye in Attack sta odlični orodji za izvedbo usposabljanja gašenja začetnih požarov z ročnimi gasilnimi aparati.

Najnovejši trendi, zahteve po čistem okolju, varnostni in zdravju pri delu, zaščiti inštruktorjev pred izpostavljenosti nevarnim produktom gorenja ter mednarodnih zahtevah so botrovali k razvitju čiste tehnologije usposabljanja in ravno Lion EMEA je pionir na tem področju.

Če pogledamo prodajo na posamezni artikel iz portfolija Haagen FTP-ja oz. Lion-a je ravno BullsEye najbolj prodani artikel. Na našem področju je bilo največ prodanih na tržišču Slovenije in Srbije in sicer naftnim, telekomunikacijskim, trgovskim podjetjem, bolnišnicam in podobnim ustanovam. Z izvedbo teoretičnih in predvsem praktičnih usposabljanj pa smo usposobi še veliko širši krog oseb, vse od mladine, občanov, šol, fakultet, zdravstvenih ustanov, domov za ostarele, ministerstev, naftnih podjetij, letalske družbe, kulturnih ustanov in podobnih podjetij.

SMART SIMULATORJI

»Smart« simulatorji so namenjeni predvsem za izvedbo usposabljanja na področju nevarnih snovi, eksplozijskih con, evakuacije in podobnih segmentov.

S pomočjo simulatorjev lahko predavatelj tečajnikom vizuelno in praktično prikaže ter razloži različne vidike s katerimi se gasilci srečujejo pri posredovanjih.

LUTKE ZA USPOSABLJANJE

Celovit program vadbenih lutk omogoča izvedbo realistične in izzivalne vadbe. Narejene so iz zelo odpornega materiala, ki je dovolj močan, da zadošča standardom za dinamično vadbo gasilskih enot.

Različne oblike, dolžine, tipi in teže, ki so narejene iz materiala, ki je odporen na obrabo. Lutke nimajo sklepov ali delov, ki jih lahko zlomite ali izgubite.

Poseben segment sta Termalna lutka, ki omogoča vadbo s pomočjo termalne kamere (grelni elementi v lutki so vidni s termalno kamero) ter Požarna lutka, ki jo namažemo s Fire gelom ter omogoča vadbo gašenja goreče osebe.

PLINSKI SIMULATORJI POŽARA MAGNUM, PRESSURE VESSEL TANK, SPILL FIRE …

Magnum (Jumbo) je simulacijsko orodje, ki omogoča zelo intenzivno vadbo. Realistično gašenje požara z ročnimi gasilnimi aparati ali z gasilskimi cevmi. Z močjo 500 kW tečajniki občutijo seval­no toploto ognja in se naučijo pravilno pogasiti požar. Pametna kontrolna enota prekine dotok plina (propan) takoj, ko je požar pogašen. Močna konstrukcija in intenzivnost plamenov omogočata intenzivno vadbo gasilcem z ročnimi gasilnimi aparati ali cevmi. Omogoča uporabo dodatnih nastavkov, kot so električni motor, koš za smeti, računalniški monitor, LCD monitor, štedilnik, električna omarica…

Pressure Vessel Tank je mobilni simulator požara in puščanja tekočin, v obliki 200 litrskega rezervoarja. Primeren tako za letališke, industrijske in mestne gasilske enote. Štejemo ga pod simulatorje, ki so tretirani kot »fuel fat fire« ali »fire under pressure«, kar pomeni, da ustreza visokim zahtevam za usposabljanje letaliških gasilskih enot.

Spill fire je plinski simulator, podoben Magnum-u, vendar večje intenzitete ter večje površine požara.

Plinski simulatorji zajemajo širok segment simulatorjev in prihajajo v različnih oblikah, velikostih in namembnosti.

MOBILNI SIMULATORJI POŽARA

Spadajo v segment nevarnih snovi, hotfire kontejnerjev in podobnih simulatorjev
Večji simulatorji požara, nevarnih snovi, plinov, kletk za vadbo z dihalnimi aparati, utesnjenih prostorov in podobno. Možne so izvedbe
vgradnje v objekte ali na podnožju kontejnerjev (abrol, prikolice ali v klasični ladijski kontejner). Simulatorji so lahko ali tipski (spremembe
niso možne) ali pa se ga izdela po željah in zahtevah stranke.
Oddelek za »Custom build« stalno deluje na uvajanju novih tehnologih in prilagajanju zahtevam uporabnikov. Lion EMEA ima bogate
izkušnje z izvedbo projektov in v preko 25 letih so zadostili zahtevam kupcev po celem svetu.

NEVARNE SNOVI, NAFTNA, LADIJSKA IN DRUGA SPECIFIČNA INDUSTRIJA

Specifičen segment simulatorjev, ki pokrivajo vroči trening, puščanje tekočin snovi, plinov (dim), tesnilni program, search&rescue… Večinoma se simulator skonstruira glede na specifike dejavnosti stranke. Po večini so simulatorji kombinacija vročega treninga in nevarnih snovi (puščanje in tesnjenje).

SIMULATORJI ZA LETALSTVO, LETALIŠČA IN LETALSKE DRUŽBE

Specializiran segment simulatorjev, ki si v veliki večini namenjeni specifikam usposabljanja za primer posredovanja ob letalskih nesrečah (letala, helikopterji). Vsi ustrezajo zahtevam nivoja usposabljanja, ki se tretira kot »fuel fat fire« ali »fire under pressure«. V ta segment spada tudi Pressure Vessel Tank.

POŽARNE HIŠE IN KONTEJNERSKI SISTEMI VROČEGA TRENINGA

Segment simulacijskih orodij, ki jih štejemo kot »custom build«, kar pomeni »po meri naročnika«. Izvedba vse od izdelave načrtov, planiranja, do same izvedbe ter usposabljanja. Možnost je priprave / vgradnje na obstoječih objektih ali v fazi načrtovanja. Pod požarne hiše se štejejo tudi kontejnerske izvedbe. Poseben segment so simulatorji, ki jih je možno prevažati (Abrol / Rolo kontejner ali princip prikolice).

V bistvu je vsaka posamezna požarna hiša svojevrstna, ker je prirejena zahtevam naročnika in specifikam namena oz. načina usposabljanja. Sistemi po večini delujejo na principu gorenja plina, možnost je pa tudi kombinacija trdih goriv.

Požarne hiše ali kontejnerski simulatorji za intenzivno usposabljanje na principu HotFire. Možni dve izvedbi in sicer ali samo na plinski bazi ali na bazi trdnih snovi s pomočjo plina.

Možnost različnih velikosti in števila požarov. Vse od osnovnega kurišča pa do več požarov v različnih nivojih, širitvi požara med nadstropji ali požarnega preskoka. Modularno modul A, B in C.

Z uporabo plina napram trdim gorivom ima inštruktor več možnosti nadzora nad intenziteto požara, širitvijo med požari in tudi večji nadzor nad varnostjo tečajnikov. Vgrajeni senzorji stalno spremljajo parametre ter morebitna pregrevanja oz. ne izgoreti plin. V primeru nevarnosti se dotok plina takoj prekine.

Uporaba trdnih goriv in s tem intenzivni vroči trening z dimnimi produkti. S pomočjo najnovejše tehnologije , ki bazira na izgorevanju dimnih produktov – after burner sistem na izstopni odprtini ni obremenitve okolja s produkti gorenja (slika 3).

IZDELAVA TRENING CENTROV IN VEČJIH PROJEKTOV

Lion EMEA ima več kot 25 let bogatih izkušenj z izvedbo večjih projektov kot so požarne hiše ali celotni izobraževalni centri. V kolikor bi pogledali 10 največji trening centrov za gasilce jih je večji del izdelalo ravno podjetje Lion EMEA (Haagen FTP). Dva bolj odmevna projekta sta Izobraževalni center za gasilce v mestu Šanghaj, Kitajska ter Marine izobraževalni center v Queensland, Avstralija.  Definitivno spadata med najbolj moderne izobraževalne center ter hkrati tudi med največje.

IZPOLNITE OKOLJEVARSTVENE ZAHTEVE IN VARNEGA USPOSABLJANJA

Med izvedbo usposabljanja v kontejnerjih ali požarnih hišah nastajajo nevarni produkti gorenja, ki so nevarni tako za okolje kot za gasilce. Z »after burner« sistemom gredo vsi dimni produkti preko izgorevalne komore v kateri jih s propanom sežgemo, kar pomeni čisti dimni izpusti v obliki pare brez obremenjevanja okolja.

NOT IN OUR HOUSE

Veliki svetovna kompanija o ozaveščanju gasilcev in možni izpostavljenosti rakavim obolenjem je pristopilo tudi podjetje Lion https://www.lionprotects.com/not-in-our-house

Gasilci so močno izpostavljeni nevarnim in celo kancerogenim snovem, ki se ne prenašajo samo preko dihal ampak tudi preko absorbcije preko kože torej preko naše opreme, ki ni bila ustrezno očiščena, dekontaminirana in razkužena. Lion ne posveča pozornosti samo na operativnem področju (dekontaminaciji opreme in oblačil) ampak tudi na področju usposabljanja. Gasilci so izpostavljeni tudi tokom usposabljanja in ravno prehod na bolj čiste in tudi »zelene« načine usposabljanja lahko naredimo zelo veliko za lastno varnost in varnost ostalih gasilcev v fazi usposabljanja.

Med prehodom na čiste oz. zelene tehnologije je mišljeno uporaba digitalnih simulatorjev, Lion generatorjev dima, zamenjava gorenja fosilnih oz. trdnih goriv ali celo nevarnih snovi (bencin, diesel, olje …) s plinom. Kjer zamenjava ni možno ali sprejemljiva (zaradi različnih vzrokov) je Lion ponudil možnost namestitve »after burner tehnologije«, ki dimne produkte odvaja preko dimnika in plinskih pilotnih plamenov in z emisijami ne obremenjuje okolja.