Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v četrtek, 21.11.2019!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Seminar: Izredni dogodki v hotelih, s poudarkom na požarih


Hotelski objekti spadajo med objekte, kjer se lahko hkrati zadržuje veliko oseb. Hkrati so hoteli večinoma večetažni, veliki in razvejani objekti, kjer je ob izrednem dogodku, kadar je potrebno posredovanje gasilcev in drugih reševalnih služb, potrebna dobra koordinacija in usklajeno delo vseh, ki se ukvarjajo s požarno varnostjo v hotelu ali posredujejo ob izjemnem dogodku. Vse navedeno hkrati pomeni, da mora biti požarna varnost v hotelu urejena zgledno, na izjemne dogodke v hotelih pa morajo biti dobro pripravljene tudi intervencijske skupine. Seminar z naslovom Izredni dogodki v hotelih s poudarkom na požaru, ki ga bomo izvedli v petek, 27.01. 2012 v hotelu Wellness park v Laškem bo tematsko zajel prav vsebine, ki se nanašajo na požarnovarnostne organizacijske ukrepe v hotelih in posredovanje intervencijskih skupin ob izjemnih dogodkih v hotelih.

> Ogled vabila in podrobnosti
> Program seminarjaIz vsebine:


Požari v hotelih, seminar, izredni dogodki v hotelih

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!