Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v četrtek, 12.12.2019!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Termografija za gasilce


14.12.2010 je ekipa Zavoda Vizija Varnosti in podjetje Terming Termografija d.o.o. v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu izpeljali delavnico Termografija za gasilce. Delavnica je bila v Sloveniji organiziran prvič, udeležilo pa se jo je 44 slušateljev iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške, ki so lahko spoznali vse o termografiji in termo kamerah, ki jih uporabljajo gasilci pri svojem delu.

Uvodnemu delu, ki je bil namenjen predstavitvi delavnice in predavateljev, je sledil zanimiv in poučen teoretični del, kjer so slušatelji ob seriji praktičnih poizkusih lahko dodobra spoznali, kaj je IR termografija, kakšne so lastnosti IR kamer, fizikalne pojave, kot so kondukcija, konvekcija, sevanje, kako uporabljati kamero in kaj kamera vidi. Nosilca teoretičnega predavanja, priznani strokovnjak s področja termografije g. Bojan Težak in profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo mag. Aleš Jug, sta udeležencem prikaza vse pozitivne in tudi negativne učinke uporabe IR kamer. Opozorila sta na vse nevarnosti, ki jih IR kamera ne vidi, za gasilca pa so izjemnega pomena, hkrati pa sta dokazala, da je IR kamera skupaj s IR termometri nepogrešljivi del opreme gasilske enote.

V popoldanskem delu je sledil praktični del usposabljanja, ki je bil namenjen preverjanju in treniranju vsega starega in novo pridobljenega znanja iz dopoldanskega dela. Omenjenima predavateljema se je pridružilo še 5 priznanih inštruktorjev iz Slovenije in štirje iz Velike Britanija, Združenih držav Amerike in Nemčije. Udeleženci so se razdelili v 4 skupine, ki so krožile od točke do točke. Na posameznih točkah so slušatelji preverili fizično odpornost IR kamer na udarce, plamene…, zmogljivosti senzorjev in prikaza v različnih temperaturnih območjih, zmogljivosti in kvaliteto termičnih lastnosti, ki jih pokaže kamera ob pregledu različnih snovi, odraz požara na predmetih v prostoru in si ustvarili sliko o kamerah na Slovenskem trgu, saj je bilo v namen usposabljanja zagotovljenih več IR kamer štirih različnih proizvajalcev.

Usposabljanje je v celoti uspelo, zaradi česar se pripravlja ponovitev delavnice, ki bo 19.1.2011. Na delavnico ste vabljeni vsi, ki si želite zvedeti, kaj IR tehnologija zmore in kakšno pomoč lahko nudi gasilcu ob intervenciji.Iz vsebine:


Termografija za gasilce, delavnica termografija

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!