Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v četrtek, 21.11.2019!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Požarna varnost v bolnišnicah


Zadeva: Seminar Požarna varnost v bolnišnicah

Spoštovani

Požar v bolnišnici! Požari v bolnišnicah predstavljajo tistim, ki se ukvarjajo s požarno varnostjo kot tudi bolnišničnemu osebju in reševalcem, ki bi ob takem dogodku posredovali, posebno pomembno mesto. Zavedajo se nevarnosti, ki izhaja iz posebnih namembnosti objekta, kjer so uporabniki zgolj omejeno ali povsem nemobilni in tako povsem odvisni od osebja, reševalcev ter izvedenih požarnovarnostnih in preventivnih ukrepov v bolnišnici. Kako je zgrajen objekt, koliko pacientov je v njem, kako bomo izvajali evakuacijo, kam bomo postavili gasilska vozila in še veliko več je vprašanj vodje intervencije, ko teče razmislek o požarih v bolnišnici.

Celodnevni seminar, ki ga bomo izvedli v torek, 15. februarja 2011 je namenjen ravno iskanjem odgovorov na prej zastavljena vprašanja. Na seminarju bomo slišali predvsem tiste, ki se s to problematiko ukvarjajo, so se s požari v bolnišnicah srečali ali imajo s tem takšne in drugačne izkušnje. Preko delavnic, ki bodo v drugem delu seminarja, bodo udeleženci lahko tudi v praksi poskusili nekaj v predavanjih podanih rešitev za večjo varnost in uspešnejšo intervencijo v primeru požara oz. potrebne evakuacije v bolnišnici.

Seminar je namenjen prvim posredovalcem (policiji, reševalcem in gasilcem) in zdravstvenemu osebju, ki se pri svojem delu lahko srečajo tudi s požari in potrebo po evakuaciji iz bolnišnice. Prav tako je seminar namenjen tistim, ki načrtujejo požarnovarnostne ukrepe za bolnišnice (izdelovalci študij požarne varnosti), bdijo nad izvajanjem preventivnih ukrepov (odgovorne in pooblaščene osebe za varstvo pred požarom) ter vršijo nadzor (predstavniki Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami).

Seminar organizirata Zavod Vizija Varnosti in Generalna policijska uprava.

Seminar bo potekal v prostorih Policijske akademije na Rocenski cesti 56 v Tacnu pri Ljubljani. Vabimo vas, da se na seminar prijavite. Zaradi omejenih mest pa bomo upoštevali vrstni red prijav.

Kotizacija za seminar znaša 95 eur z vštetim DDV, ki jo nakažete najkasneje do četrtka, 10.februarja na poslovni račun Zavoda Vizija Varnosti SI56 0205 8025 8537 728 s pripisom BOLNISNICE.

Račun o nakazani kotizaciji boste prejeli skupaj s potrdilom o udeležbi do 18.februarja 2011.

Na seminar se prijavite preko elektronske pošte:
tomas@vizijavarnosti.comDatoteke za prenos:
Prenesi vabilo Prenesi končni programZavod Vizija Varnosti
www.vizijavarnosti.com
Generalna policijska uprava
www.policija.siIz vsebine:


Požarna varnost v bolnišnicah, bolnišnice, varnost v bolnišnicah, vizija varnosti, seminar požarne varnosti v bolnišnicah

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!