Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v četrtek, 21.11.2019!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Seminar: Eksplozijske cone, eksplozimetri in nev. snovi


Zadeva: Seminar EKSPLOZIJSKE CONE, EKSPLOZIMETRI IN NEVARNE SNOVI

Spoštovani!

V današnjem vsakdanjem življenju je uporaba nevarnih snovi postala nekaj čisto normalnega in vsakdanjega. Nevarne snovi uporabljamo tako v industriji kot v gospodinjstvih. V zadnjem času pa se nevarne snovi v povečanem obsegu pojavljajo tudi na naših cestah, železnicah in morju, saj je Slovenija z vstopom v EU postala tranzitna država ter okno v svet nekaterim evropskim državam. Lahko rečemo, da so nevarne snovi prisotne praktično povsod. Najbolj pogosta vprašanja, ki si jih zastavi vsakdo, ki ima opravka z njimi pa so: katero lastnost ima nevarna snov (eksplozija, požar, mutacija, itd.), katera koncentracija nevarne snovi predstavlja resno grožnjo in katera ne (MDK, SEM, ZEM, ERPG, IDLH), kako se zaščititi in katero stopnjo zaščite uporabiti, katero merilno napravo uporabiti za pravilno in natančno detekcijo nevarne snovi, kako interpretirati dobljene meritve…

Celodnevni seminar, ki ga bomo izvedli v torek, 17. maja 2011, je namenjen ravno iskanjem odgovorov na prej zastavljena vprašanja. Na seminarju bomo slišali predvsem tiste, ki se s to problematiko ukvarjajo, so se z nevarnimi snovmi že srečali ali imajo s tem takšne in drugačne izkušnje. Preko delavnic, ki bodo v drugem delu seminarja, bodo udeleženci lahko tudi v praksi poskusili delovanje, uporabo in rokovanje z merilno opremo, ki je trenutno na tržišču.

Seminar je namenjen vsem, ki se srečujejo z nevarnimi snovmi v proizvodnji (varnostni inženirji), ki se z nevarnimi snovmi srečajo takrat, ko uidejo nadzoru (policiji, reševalcem in gasilcem) ter tistimi, ki se ukvarjajo z varstvom okolja pred nevarnimi snovmi (pooblaščene osebe za emisijski in imisijski monitoring). Prav tako je seminar namenjen tistim, ki se ukvarjajo z izvajanjem preventivnih ukrepov ter vršijo nadzor (predstavniki Inšpektorata za okolje in prostor).

Naše povabilo pa zaključimo z mislijo: "Vse je strup in nič ni neškodljivo, samo odmerek loči zdravilo od strupa", (Paracelsus 16. stoletje).

Seminar organizirata Zavod Vizija Varnosti in Dräger Slovenija d.o.o.

Seminar bo potekal v prostorih Policijske akademije na Rocenski cesti 56 v Tacnu pri Ljubljani. Vabimo vas, da se na seminar prijavite. Zaradi omejenih mest bomo upoštevali vrstni red prijav.

Kotizacija za seminar znaša 75 eur z vštetim DDV, ki jo nakažete najkasneje do četrtka, 12. maja na poslovni račun Zavoda Vizija Varnosti SI56 0205 8025 8537 728 s pripisom »NEVARNE SNOVI«.

Račun o nakazani kotizaciji boste prejeli skupaj s potrdilom o udeležbi do 25. maja 2011.

Na seminar se prijavite preko elektronske pošte: tomas@vizijavarnosti.com

Dodatne informacije dobite na tel.: 041 541 916 (Tomas Felkar)

Datoteke za prenos:
Program seminarja v PDF obliki
Spremni dopis v PDF oblikiZavod Vizija Varnosti
Dräger Slovenija d.o.o.Iz vsebine:


Eksplozijske cone, eksplozimetri, nevarne snovi

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!