Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v sredo, 19.02.2020!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Zasnova požarne varnosti


Podobno, kot študija požarne varnosti, je tudi zasnova požarne varnosti elaborat, namenjen določitvi koncepta požarne zaščite skupaj s predlaganimi ukrepi.

ZPV se izdeluje za vse vrste stavb, razen za tiste, za katere je obvezna izdelava ŠPV. ZPV obsega zahteve oz. opis zahtev, ki na kratek in pregleden način določajo potrebne ukrepe, glede:
- širjenja požara na sosednje objekte,
- nosilnosti konstrukcije ter širjenje požara po stavbah,
- evakuacijskih poti in sistemov za javljanje in alarmiranje,
- naprav za gašenje in dostop gasilcev.

Medtem ko izdelavo ŠPV podrobneje definira Pravilnik o študiji požarne, je ZPV definirana na podlagi Zakona o graditvi objektov, kjer ima status elaborata. Podrobneje govori o ZPV Pravilnik o požarni varnosti v stavbah.

Za razliko od ŠPV podrobnejša vsebina ZPV ni določena. Zasnovo požarne varnosti za požarno manj zahtevne zgradbe lahko izdeluje vsak odg. projektant s pooblastilom IZS (Inženirske zbornice Slovenije) ali ZAPS (Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije).Iz vsebine:


Zasnova požarne varnosti, požarna varnost

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!