Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v četrtek, 21.11.2019!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Usposabljanje pravnih in fizičnih oseb,


ki se lahko pooblastijo za izvajanje ukrepov varstva pred požaromStrokovni delavec, ki od lastnika poslovnih, industrijskih in drugih objektov pridobi pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, mora biti ustrezno usposobljen iz varstva pred požarom. Nivo strokovne usposobljenosti s področja varstva pred požarom strokovnega delavca je odvisen od požarne ogroženosti objekta, v katerem bo izvajal ukrepe varstva pred požarom.

Strokovni delavec mora imeti za izvajanje ukrepov varstva pred požarom:
- V večstanovanjskih hišah najmanj končan program srednjega izobraževanja IV. stopnje zahtevnosti in opravljen preizkus znanja iz varstva pred požarom;
- v poslovnih in industrijskih objektih, kjer obstaja zelo majhna, majhna ali srednja požarna ogroženost, najmanj V. stopnjo izobrazbe tehnične ali gasilske smeri in opravljen splošni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom;
- v poslovnih, industrijskih in drugih objektih, kjer obstaja srednja do povečana, velika ali zelo velika požarna ogroženost, najmanj višjo izobrazbo ustrezne tehnične ali gasilske smeri (VI. stopnja zahtevnosti) ter opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom.

PROGRAM PREIZKUSA ZNANJA IN STROKOVNEGA IZPITA ZA VARSTVO PRED POŽAROM

Vsebina programa preizkusa znanja za varstvo pred požarom obsega:
- osnove pravne ureditve varstva pred požarom,
- osnove gorenja in gašenja,
- preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka požara,
- poznavanje in uporabo sredstev, naprav in opreme, ki se uporabljajo za preprečevanje in gašenje požarov.

Strokovni izpit za varstvo pred požarom se deli na dva dela:
- splošni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom ter
- splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom.
Kandidat, ki je opravil splošni del strokovnega izpita in je z nadaljnjim izobraževanjem dosegel višjo stopnjo izobrazbe (VI. ali VII. zahtevnostno stopnjo), opravlja samo posebni del strokovnega izpita.

Splošni del strokovnega izpita obsega znanje s področij:
- normativna ureditev varstva pred požarom,
- osnove gorenja in gašenja,
- preventivni ukrepi varstva pred požarom,
- aktivni ukrepi varstva pred požarom,
- oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom.

Kandidati, ki opravljajo posebni del strokovnega izpita, si izberejo eno razpisano področje in pripravijo pisno nalogo, ki jo morajo izdelati doma.

Preizkus znanja in strokovni izpit za varstvo pred požarom se izvaja v skladu s Pravilnikom o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Kandidati se lahko za opravljanje preizkusa znanja ali strokovnega izpita za varstvo pred požarom pripravljajo sami, lahko pa se udeležijo pripravljalnih seminarjev za preizkuse znanj in strokovne izpite za varstvo pred požarom v organizaciji izvajalcev usposabljanja, ki imajo pooblastilo Uprave RS za zaščito in reševanje.

Več informacij v zvezi z izvajanjem preizkusov znanj in strokovnih izpitov za varstvo pred požarom je na voljo na spletni strani http://www.sos112.si/slo/iczr_page.php?src=iz15.htm.

PREDPISI
- Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 64/95)
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo)Iz vsebine:


Varstvo pred požarom, usposabljanje za varstvo pred požarom, usposabljanje oseb, vpp

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!