Adm. | E-Vizija | Aplikacije | Informacije o portalu | Kontakt

Blogi | Kolumne Naročam E-Vizijo:

Dobrodošli na portalu v četrtek, 21.11.2019!

Words! Gradivo! Gradivo!
Novo: igra z besedami Novo: plačljivo gradivo E-gradiva

Vsebina

/Domov
/Usposabljanja
/Svetovanja
/Delavnice
/Načrtovanje
/Pregledi in preizkusi
/Zakonodaja
/Analize, presoje
/Info. za podjetja
/Info. za javne službe
/Seminarji, sejmi
/Servis
/Človeški viri
/Galerije slik
/Strokovna literatura
/Pogovori

FacebookRevija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!
V sodelovanju s službami

Policija Gorska reševalna služba Jamarska reševalna služba Podvodna reševalna služba Združenje slovenskih poklicnih gasilcev Reševalci v zdravstvu

Izkaz požarne varnosti


Povzetek vsebine strokovnega dela študije požarne varnosti oziroma Zasnove požarne varnosti, mora biti naveden v obrazcu Izkaz požarne varnosti stavbe, ki je sestavni del Pravilnika o požarni varnosti v stavbah. Izpolnjen del obrazca"načrtovani ukrepi" je obvezni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Stolpec "izvedeni ukrepi" izpolni odgovorni projektant ob zaključku gradnje.

Izkaz požarne varnosti stavbe je torej obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta, kot je ta določen v zakonu o graditvi objektov.

Posebnosti Izkaza požarne varnosti je, da je le to:
- povzetek vsebine ŠPV oziroma ZPV,
- del dokumenta o zanesljivosti objekta,
- dokument, podpisan s strani odgovornega projektanta.

Na kratko rečeno, je izkaz požarne varnosti stavbe izkazu povzetek vsebine strokovnega dela ŠPV / ZPV oziroma načrtov. Izkaz mora vsebovati kratek povzetek vsebine študije oz. zasnove požarne varnosti.

Izkaz požarne varnosti lahko izpolni in podpiše le odgovorni projektant, ki je izdelal ŠPV oz. ZPV. Podpis odgovornega projektanta je izjava, da je izvedba skladna s projektom oziroma zahtevami, podanimi v študiji požarne varnosti oz. zasnovi požarne varnosti.Iz vsebine:


Izkaz požarne varnosti, požarna varnost, izkaz požarne varnosti stavbe

Oglasna deska
Revija E-Vizija


E-vizija

Naroči se zgoraj!
BREZPLAČNO!


Oglaševanje na portalu oz. v reviji


Oglaševanje na portalu Vizija Varnosti

Izkoristi priložnost
naredi pravo potezo!